Digitale transformatie: trend of onontkoombare overgang naar groei of overleving?

De wereld evolueert in een razendsnel tempo en de ongekende crisis van covid-19 heeft als een krachtige katalysator gewerkt, waardoor gedragsveranderingen zowel bij consumenten als in het bedrijfsleven versneld worden. In deze voortdurend veranderende context is digitale transformatie een vitale noodzaak voor bedrijven, met duidelijke gevolgen: volgens experts loopt 70% van de bedrijven die zich niet binnen 2 tot 5 jaar opnieuw hebben uitgevonden het risico om ofwel te worden overgenomen, ofwel te verdwijnen ten gunste van meer innovatieve en wendbare spelers. Bedrijfsleiders staan voor nieuwe uitdagingen, gekenmerkt door hernieuwde verwachtingen van consumenten en medewerkers, de opkomst van nieuwe concurrenten en een golf van opkomende technologieën. Om hun transformatie succesvol te laten verlopen, moeten ze zich richten op drie belangrijke gebieden: het gebruik van technologieën als versneller, de herstructurering van het bedrijfsmodel en de transformatie van het operationele model. Het heroverwegen van het bedrijfsmodel houdt een ongekende focus in op de consument en zijn verwachtingen op het gebied van producten en diensten, evenals op het verbeteren van zijn ervaring. Het is cruciaal om niet te vergeten dat medewerkers ook consumenten zijn, en dus rekening te houden met hun specifieke verwachtingen en nieuwe communicatie- en werkwijzen. Technologie moet worden beschouwd als een essentiële versneller van transformatie, die bijdraagt aan vereenvoudiging, efficiëntie, wendbaarheid en het nemen van weloverwogen en snelle beslissingen binnen de organisatie. Dit vereist ook het opzetten van een sterke IT-strategie, gericht op een robuuste architectuur, risicobeheer en cyberveerkracht, evenals schaalbare technische oplossingen. Belangrijke technologietrends voor de komende jaren zijn onder meer cyberveerkracht, groene technologieën om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, kunstmatige intelligentie, 5G, augmented reality en robotische procesautomatisering. Maar hoe kan deze transformatie effectief worden aangepakt? Het is essentieel om een strategie op korte, middellange en lange termijn vast te stellen, een transformatieprogramma te structureren en de uitvoering ervan te beheersen. 

Om het transformatieprogramma effectief te structureren, is het cruciaal om de steun van het management te behouden, een solide governance op te zetten die snelle besluitvorming bevordert en gebaseerd is op duidelijke en meetbare doelstellingen. Wat zijn de risico’s bij het niet uitvoeren van de transformatie? Bedrijven lopen het risico te traag te worden, hun reputatie van innovatie te verliezen, geloofwaardigheid bij consumenten te verliezen, moeite te hebben om talent te behouden, en uiteindelijk te worden ingehaald door meer disruptieve en wendbare concurrenten.

Concluderend is digitale transformatie niet alleen een trend, maar een noodzaak om groei en zelfs overleving van bedrijven te waarborgen in een voortdurend veranderende wereld. Alleen degenen die zich snel aanpassen aan de nieuwe marktrealiteiten en de kansen benutten die worden geboden door opkomende technologieën, kunnen op lange termijn gedijen.

Sluit je aan bij ons op Digitalize!

Als hoofdpartner van Digitalize zullen we aanwezig zijn op 31 januari en 1 februari 2024 in Namur. Registreer je om deel te nemen aan deze nieuwe editie en kom ons ontmoeten!